Zo doet u btw-aangifte

1. Ga naar uw online aangifteformulier

 • Ga naar belastingdienst.nl en log in via Inloggen voor ondernemers. Uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt u gekregen na uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • In uw persoonlijke omgeving staat direct na afloop van elk kwartaal het formulier ‘Aangifte omzetbelasting’ voor u klaar.
 • U moet altijd aangifte doen als er een formulier voor u klaar staat. Ook als u nog geen omzet hebt gemaakt. Of als blijkt dat u niets hoeft te betalen of terugkrijgt.

Tip:
Wacht niet tot het laatste moment met uw btw-aangifte. Stel een alert in, dan bent u altijd op tijd.

2. Vul het aangifteformulier in

U vult alles in, wat in uw situatie van toepassing is. Voor de meeste ondernemers geldt dat ze niet alle vragen hoeven in te vullen. Hieronder de meest voorkomende situaties.

 • 1 Vul de btw in die u moet afdragen
  • Bij vraag 1a en 1b vult u in wat u aan uw klanten hebt gefactureerd. In de linker kolom geeft u aan wat uw omzet was, in de rechterkolom de btw daarover: de ‘omzetbelasting’. Ga uit van de factuurdatum. Valt die in het kwartaal, dan telt hij mee voor uw aangifte.
   Levert u vooral aan particulieren en hanteert u het kasstelsel? Dan gaat u uit van de datum waarop u het geld daadwerkelijk hebt ontvangen.
  • Bij vraag 1d vult u privégebruik in van zakelijke middelen, zoals de auto. Deze vraag vult u alleen in de laatste aangifte van het jaar in.
  • Vragen 2, 3 en 4 zijn voor andere vormen van btw-afdracht. Zoals andere tarieven of btw die u zelf moet afdragen in plaats van de leverancier.
 • 2 Trek daar de btw die u hebt betaald van af
  • Bij vraag 5b vult u in wat u als ‘voorbelasting’ aftrekt. U telt hiervoor alle btw bij elkaar op van de facturen van uw leveranciers (voor inkopen, kosten en investeringen) waarvan de factuurdatum in het betreffende tijdvak valt. Ook als u de factuur nog niet heeft betaald.
 • 3 Maak eventueel gebruik van de kleineondernemersregeling
  • Hebt u recht op de kleineondernemersregeling? Dan kunt u een bedrag in mindering brengen op de btw die u moet afdragen.
  • Bij vraag 5d vult u het bedrag in dat u in mindering brengt.
  • Pas de kleineondernemersregeling toe in de laatste btw-aangifte van het jaar. U heeft dan overzicht over de af te dragen btw.
 • 4 Bereken het totaalbedrag
  • Bij vraag 5g verschijnt het totaalbedrag.
  • Is het een bedrag boven nul? Dan moet u dit betalen, door het zelf over te maken. Komt het bedrag onder nul uit, dan ontvangt u dit van de Belastingdienst. U krijgt het vanzelf gestort op uw rekening.

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Houd dan de Toelichting bij de Aangifte Omzetbelasting bij de hand.

3. Moet u btw betalen? Maak het op tijd over!

 • De btw die u aan de Belastingdienst betaalt, maakt u zelf over. U krijgt hierover verder geen bericht.
 • Voor de betaling gelden dezelfde uiterste data als voor de inlevering van de aangifte. Houd er rekening mee dat overmaken soms een paar dagen kan duren.
 • Maak de te betalen btw over naar NL86INGB0002445588. Vermeld hierbij het betalingskenmerk dat u in het ‘overzicht’ bij uw aangifteformulier vindt.

4. Versturen

Als u alles hebt ingevuld, kunt u de aangifte versturen. Wij ontvangen uw aangifte dan direct.


Zie ook