Woordenlijst

  • De periode waarover u aangifte doet. Over het algemeen is dit een kwartaal.
  • Arbeid die u tegen betaling voor anderen verricht.
  • Europese Unie
  • Met de kleineondernemersregeling heeft u recht op belastingvermindering voor de btw. Let op, deze vermindering moet u opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting.
  • Omzetbelasting is de fiscale term voor btw. Deze termen betekenen precies hetzelfde.
  • Het leveren van diensten of het verkopen van producten.
  • Wanneer u een zakelijk goed, bijvoorbeeld een telefoon, niet alleen voor uw bedrijf gebruikt, maar ook privé.
  • U berekent niet zelf de btw, maar 'verlegt' deze aan uw opdrachtgever. Deze regeling komt met name voor in de bouwsector.
  • De btw die aan u in rekening is gebracht door uw leveranciers.

Zie ook