Kleineondernemersregeling

Zo verwerkt u het in uw btw-aangifte

Draagt u niet veel btw af aan de Belastingdienst? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de kleineondernemersregeling.

Wanneer hebt u recht op de kleineondernemersregeling?

U kunt gebruik maken van de kleineondernemersregeling als:

 • u over het hele jaar minder dan € 1.883 btw moet afdragen,
 • u een eenmanszaak hebt, of een maatschap of vof,
 • uw onderneming in Nederland gevestigd is, en
 • u een administratie bijhoudt.

Tip:
U past de kleineondernemersregeling toe in uw btw-aangifte. U kunt dit in één keer doen in de laatste aangifte van het jaar. U weet dan wat uw omzet is geweest, én u hoeft dan geen eerdere schatting te corrigeren.

Om welk bedrag gaat het?

Bij de kleineondernemersregeling mag u een bedrag in mindering brengen op de btw die u in een jaar afdraagt. Dit bedrag is afhankelijk van wat u afdraagt:

 • 1 U draagt tussen € 1.345 en € 1.883 af

  U mag 2,5 x [€ 1.883 – het btw-bedrag dat u zou moeten afdragen] in mindering brengen.

 • 2 U draagt minder dan € 1.345 af

  U mag het bedrag dat u moet afdragen in mindering brengen. U komt dan op 0 uit.

Let op!
Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting? Dan moet u het bedrag van de vermindering bij het inkomen van uw bedrijf optellen.

Zo verwerkt u het in uw btw-aangifte

Kleineondernemersregeling

 • Bereken na afloop van het jaar wat u over het hele jaar aan btw afdraagt.
 • Bereken vervolgens hoeveel u hierop in mindering mag brengen. Dit bedrag vult u in bij 5d ‘Vermindering volgens de kleineondernemersregeling’.

Zie ook