Uw administratie en uw aangifte inkomstenbelasting

Wat u met uw bedrijf ook levert, u houdt bij wat de inkomsten zijn. En eventueel wat er aan verkopen uitgaat. Hoe u dit verwerkt in uw aangifte inkomstenbelasting, is afhankelijk van wat u bijhoudt in uw administratie.

Wat levert u?

U gebruikt uw voorraadadministratie om aangifte inkomstenbelasting te doen.

Zo verwerkt u het in uw aangifte

Voorraadwaarde

  • Bereken wat de inkoopwaarde van uw voorraad was aan het begin én het einde van het jaar. Deze bedragen vult u in op uw aangifte.
  • Ga naar het hoofdstuk 'Ondernemingen', selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina 'Balans: activa'. Vul de bedragen in bij 'Voorraden'.

Inkoopkosten

  • Bereken de totale inkoopkosten. Dit bedrag vult u in op uw aangifte.
  • Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Vul het bedrag in bij ‘Inkoopkosten, uitbesteed werk e.d.’.

U gebruikt uw verkoopboek om aangifte inkomstenbelasting te doen

Zo verwerkt u het in uw aangifte

Opbrengst uit verkopen

  • Bereken het totaalbedrag aan verkopen exclusief btw (uw netto-omzet). Dit bedrag vult u in op uw aangifte.
  • Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Vul het bedrag in bij ‘Opbrengsten’.

Hoe betalen uw klanten?

U gebruikt uw kasboek om aangifte inkomstenbelasting te doen

Zo verwerkt u het in uw aangifte

Kas

  • Bepaal hoeveel de inhoud van uw kas was aan het begin én het einde van het jaar. Deze bedragen vult u in op uw aangifte.
  • Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Balans: activa’. Neem de bedragen mee bij ‘Liquide middelen’.

U gebruikt uw bankafschriften en debiteuren om aangifte inkomstenbelasting te doen

Zo verwerkt u het in uw aangifte

Banksaldo

Controleer wat het saldo van uw zakelijke bankrekening was aan het begin én einde van het jaar. Deze bedragen neemt u mee in uw aangifte.

Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Balans: activa’. Neem de bedragen mee bij ‘Liquide middelen’.


Debiteuren

Bereken hoeveel u nog tegoed had van uw debiteuren aan het begin én einde van het jaar. Deze bedragen vult u in op uw aangifte.

Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Balans: activa’. Vul de bedragen in bij ‘Vorderingen’.

Zie ook