Uw bedrijfsruimte

Welke kosten voor uw bedrijfsruimte u kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, hangt af van uw situatie. Bekijk hier hoe het voor u zit.

Uw situatie

Kosten gehuurde bedrijfsruimte

De kosten die u maakt voor uw bedrijfsruimte kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Denk aan:

 • huur
 • energiekosten
 • verzekeringen
 • schoonmaak

Ook kosten voor uw inventaris kunt u aftrekken. Maar mogelijk niet in één jaar: zaken die meer dan € 450 euro kosten, moet u over meerdere jaren verdelen.

Zo verwerkt u het in uw aangifte

Kosten gehuurde bedrijfsruimte

 1. Bereken de totale kosten, zonder de btw. Denk bijvoorbeeld aan huur, energie, verzekeringen, schoonmaak. Dit bedrag neemt u mee in uw aangifte.
 2. Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Overige bedrijfskosten’.

Inventaris

 1. Hebt u inventaris aangeschaft, bereken dan hoeveel u per jaar mag afschrijven. Dit bedrag neemt u mee in uw aangifte.
 2. Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Afschrijvingen’.

Kosten eigen bedrijfsruimte

Gebruik u de bedrijfsruimte uitsluitend zakelijk? Dan geldt het pand als ondernemingsvermogen. De aanschafwaarde van het pand mag u afschrijven. Hiervoor gelden speciale regels. Kosten die u maakt voor uw bedrijfsruimte mag u ook aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting:

 • energiekosten
 • verzekeringen
 • schoonmaak

Ook kosten voor uw inventaris kunt u aftrekken. Maar mogelijk niet in één jaar: zaken die € 450 euro of meer kosten, moet u over meerdere jaren verdelen.

Zo verwerk je het in je aangifte

Aanschaf bedrijfsruimte

 1. Hoort uw bedrijfsruimte bij uw ondernemingsvermogen? Bekijk de video Je bedrijfsmiddelen om te kijken hoeveel u per jaar mag afschrijven. Dit bedrag, zonder de btw, neemt u mee in uw aangifte.
 2. Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Afschrijvingen’.

Kosten eigen bedrijfsruimte

 1. Bereken de totale kosten, zonder de btw. Denk bijvoorbeeld aan energie, verzekeringen, schoonmaak. Dit bedrag neemt u mee in uw aangifte.
 2. Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Overige bedrijfskosten’.

Inventaris

 1. Hebt u inventaris aangeschaft, bekijk dan de video Je bedrijfsmiddelen om te kijken hoeveel u per jaar mag afschrijven. Dit bedrag neemt u mee in uw aangifte.
 2. Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Afschrijvingen’.

Kosten werkruimte thuis

Werkt u vanuit huis? Dan kunt u voor uw werkruimte waarschijnlijk geen kosten aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De kosten voor een werkruimte thuis zijn meestal niet aftrekbaar. In een enkel geval mag aftrekken wel. Check of dat voor u geldt.

Tip:
Voor een werkruimte thuis, hebt u mogelijk vergunningen nodig van de gemeente. Vraag dat na bij uw gemeente. Dit heeft overigens geen consequenties voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Zie ook