Uw bedrijfsmiddelen

Zo verwerkt u het in uw aangifte inkomstenbelasting

Hebt u iets gekocht voor uw bedrijf van € 450 of meer, exclusief btw? En gaat het langer mee dan 1 jaar? Dan verdeelt u de kosten over meerdere jaren. Afschrijven noemen we dat.

Let op!
U mag per jaar maximaal 20% van het aanschafbedrag afschrijven.

Bereken hier welk bedrag u jaarlijks kunt afschrijven:

Dit kunt u aftrekken

In Bedrag

Bedrijfsmiddelen

Na drie jaar staat het bedrijfsmiddel nog voor € 400,00 op uw balans. Wat doet u met die balanswaarde in uw aangifte? Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Verkoopt u het bedrijfsmiddel voor minder dan € 400,00? Dan mag u een boekverlies opnemen van € 400,00 minus de verkoopprijs.
  2. Verkoopt u het bedrijfsmiddel voor méér dan € 400,00? Dan neemt u een boekwinst op. De boekwinst is: de verkoopprijs minus € 400,00.

U kunt niets aftrekken. Dit komt doordat het bedrag aan het einde (de restwaarde) méér is dan de kosten van de aanschaf.

Zo verwerkt u het in uw aangifte inkomstenbelasting

Bedrijfsmiddelen van € 450 of meer

  1. Hebt u een bedrijfsmiddel aangeschaft van € 450 of meer, exclusief btw? Bereken dan hoeveel u voor dit bedrijfsmiddel per jaar mag afschrijven. Dit bedrag neemt u mee in uw aangifte.
  2. Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Afschrijvingen’.

Bedrijfsmiddelen van minder dan € 450

  1. Hebt u een bedrijfsmiddel aangeschaft van minder dan € 450 exclusief btw? Dan neemt u het hele bedrag in één keer mee in uw aangifte.
  2. Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Overige bedrijfskosten’.

Bedrijfsmiddelen die u niet meer voor uw bedrijf gebruikt

  1. Bereken de boekwinst of het boekverlies. Hoe dat gaat, ziet u in de video Uw bedrijfskosten.
  2. Hebt u een boekverlies? Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Buitengewone lasten’.
  3. Hebt u een boekwinst? Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van uw onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Buitengewone baten’.

Zie ook